Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation

Zahraniční zákazníci

V případě, že podnikáte v zahraničí lze vaši registraci zřídit pouze osobně v oddělení Služby zákazníkům v některém z našich velkoobchodních středisek. Abychom vás mohli zaregistrovat, připravte si prosím doklad o existenci a aktivním podnikání, popř. akceptovatelnou alternativu, pokud ve státě, v němž podnikáte, takový dokument nevydávají, a z důvodu jazykové bariéry přeloženou do českého jazyka a notářsky ověřenou..

V případě, že provozujete svobodné podnikání bez IČ lze vaši registraci zřídit pouze osobně v oddělení Služby zákazníkům v některém z našich velkoobchodních středisek.

Všechny subjekty, které NEJSOU uvedené v registru živnostenského podnikání, nebo nejsou uvedené v obchodním rejstříku, předloží tyto doklady:

·      občanský nebo jiný průkaz totožnosti

·      potvrzení o registraci právního subjektu prokazující jeho existenci a aktivní podnikání (ne starší než 3 měsíce); např. osvědčení o zápisu do advokátní, lékařské komory, nebo přihlášku k daňové registraci mladší jednoho roku nebo poslední přiznání k dani z příjmu, příp. doklad o přihlášení zaměstnanců k platbám sociálního a zdravotního pojištění, apod.)